Esnaf ve Sanatkârlarımıza Kredi Müjdesi


Esnaf ve Sanatkârlarımıza Kredi Müjdesi

 

Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamak üzere Halk Bankası'nca Kredi Kooperatif Kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara kullandırılan, bakiyesi 2019'a devretmiş ve 2019 sonuna kadar bankadan yeni kullanılacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

 

Mesleki eğitim kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnafa, 2019 yılında kullandırılacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşını tamamlamış ve KOSGEB kredisi almamış girişimcilere, KOSGEB onaylı projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. BU İMKANDAN BAKİYESİ 2019 YILINA DEVREDEN KREDİ BORCU BULUNANLAR YARARLANAMAZ!..

 

Öte yandan esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden, bakiyesi 2019’a devredenlere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

 

KREDİ BORCU OLANLAR YARARLANAMAYACAK

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar kapsamında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu bulunan ile yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu uygulama kapsamında kredi açılmayacak.

 

Bu karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecektir.

 

Başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.

 

 


Site İçi Arama