Üye Kayıt İşlemleri

Neden Üye Olmalıyım

 

 1. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.
 2. 5362 Sayılı Kanunun 68nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını 30 gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Odasına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 3. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 4. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir.

 

Üyelik Şartları

 

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

 

Üye Olmak İçin Gerekli Belgeler

 

Merkez ve irtibat bürolarımıza aşağıdaki belgelerle başvurmanız gerekmektedir.

 1. Vergi Levhası fotokopisi
 2. Ustalık belgesinin aslı
 3. Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait iş yeri veya bir başka iş yerinde mesul müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.
 4. İkametgah 
 5. 3 adet vesikalık resim


Ayrıca yine sicil müdürlüğüne harç bedeli, sicil gazetesi ilan bedeli ve kayıt ücreti olarak toplam 735.10 TL ücret yatırılacaktır.

NOT: Kayıt olunan yılın aidatı alınmamaktadır.

 

Sicil Tarafından İstenen Belgeler

 

 • Vergi levha fotokopisi ( 2 adet)
 • Kimlik fotokopisi ( 2 adet)

 

Oda Tarafından İstenen Belgeler

 

 1. Vergi Levhası
 2. İkametgah
 3. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (3 adet,Odamıza verilecek)
 4. Ustalık Belgesi Aslı ve Fotokopisi
 5. İş Yeri Sahibine Ait Ustalık Belgesi Yoksa Mesul Müdür Sözleşmesi
 6. Mesul Müdür'e ait (1 Adet fotoğraf, ikametgah ilmuhaberi,)

 

Üyeliğin son bulması

 

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir.

 1. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 2. Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
 3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
 4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

 

Oda Aidatlarinin Ödenmesi

 

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

 

Yıllık aidatlarını süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.

 

Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.


Site İçi Arama